1

صفحه اصلی

سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

با استناد به ماده ۱ مصوبه شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷، سازمان ها و ادارات دولتی با هدف ارتقاء شفافیت دستگاه های اجرایی و دسترسی مردم به داده عمومی مکلف به راه اندازی سامانه شفافیت شدند. شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی ، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام اداری جلوگیری کرد. در همین راستا شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه، خود را بر آن داشتند تا با راه اندازی پورتال شفافیت، اولین گام در راستای توسعه شفافیت را طی نمایند. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.


contract

اطلاعات قراردادها

جزییات مربوط به قرارداد ها

offer

مناقصات

فهرست مناقصات و مزايدات

budget

بودجه

آمار و گزارشات عملكردی

certificate

مجوزهای صادره

مجوز‌های اعطايی توسط دستگاه

management

معرفی مديران دستگاه

documents

اسناد پژوهشی

electronic-government

کمیته توسعه دولت الکترونیک

contract (1)

تفاهم نامه‌ها

crowd

لوايح پيشنهادی دستگاه

note

صورتجلسات

employee

احكام پرسنلی

اطلاعات تفصيلی هزينه كرد سالانه دستگاه

dictionary

اسناد داده باز

 

bar-chart

آمار و گزارشات عملكردی

اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها

check-list

برنامه‌های توسعه راهبردی

 

law

قوانين،مقررات و مصوبات بالادستی

معرفي مديران دستگاه